Inwentaryzacja dawnego folwarku – Łagów

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja zrujnowanego folwarku wykonana w sierpniu 2015r. wraz z oceną stanu technicznego budynków była podstawą opracowania koncepcji Aktywnego Domu Seniora w Łagowie. Skan laserowy dostarczył informacji o rzędnych wysokościowych usytuowania budynków względem siebie i spadkach terenu jeszcze przed uzyskaniem geodezyjnej mapy do celów projektowych.