Skanujemy
Inwentaryzujemy
badamy zabytki
Wykonujemy rekonstrukcje 3d historycznej zabudowy

OFEROWANE PRODUKTY

CHMURA PUNKTÓW

Trójwymiarowa chmura punktów jest obecnie standardem dla opracowywania inwentaryzacji wszelkiego typu obiektów i stanowi cenną bazę danych dla projektantów, inwestorów i wykonawców. Może ona być odczytywana i opracowywana w różnych programach CAD.

ORTOFOTOOBRAZY

Wysokiej rozdzielczości ortofotoobrazy wygenerowane bezpośrednio z chmury punktów – to szybki sposób dla uzyskania obrazów wnętrz, elewacji i przekrojów obiektów zabytkowych w odpowiedniej skali.

DOKUMENTACJA 2D

Korzystając z wieloletnich doświadczeń projektowych i metody skaningu laserowego, oferujemy wykonanie z dużą dokładnością i w krótkim czasie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej z opisem technicznym.

PLIKI DO WYDRUKU NA DRUKARCE 3D

Pliki zawierają dokładny model przestrzenny obiektu w postaci wektorowej siatki trójkątów (mesh 3D) utworzony na podstawie chmury punktów.

BADANIA STRATYGRAFICZNE

Badania stratygraficzne mają na celu ocenę wartości i stanu zachowania odkrytych warstw malarskich. Stanowią podstawę do datowania i autentyfikacji zabytkowych obiektów i dzieł sztuki oraz sformułowania zaleceń konserwatorskich.

PREZENTACJE OBIEKTÓW

Dla celów promocyjnych i marketingowych proponujemy wykonanie filmów prezentacyjnych (animacja chmury punktów) oraz udostępnienie modelu w ogólnodostępnym formacie pdf3D.

Rekonstrukcje zabudowy historycznej

Na podstawie zdjęć i materiałów ikonograficznych wykonujemy rekonstrukcje 3D zabudowy historycznych miast, zespołów zabytkowych i obiektów. Model 3D może być zaprezentowany w postaci animacji lub udźwiękowionego filmu przedstawiającego historię obiektu od początku jego powstania.

........

CO I JAK SKANUJEMY?

Skanowanie laserowe pozwala na uzyskanie w krótkim czasie przestrzennego, trójwymiarowego modelu budynku. Wykonujemy je skanerem firmy Faro. Maksymalna odległość skanowania - 120m sprawia, że nie mamy problemów z dokonywaniem pomiarów nawet dużych i trudno dostępnych obiektów takich jak konstrukcja wysokiej hali produkcyjnej, instalacje technologiczne, wieża kościoła, silos czy skomplikowane bryły i układy pomieszczeń obiektów zabytkowych. Dużym atutem takiego sposobu wykonywania inwentaryzacji jest dokładność i szybkość pomiarów - w ciągu jednego dnia można szczegółowo zeskanować mniejszy budynek lub większy obiekt o małej liczbie pomieszczeń. Skanowanie można wykonywać w trudnych warunkach, niezależnie od pory dnia i oświetlenia. W  wyniku skanowania powstaje chmura punktów - kolorowa lub w odcieniach szarości, która zawiera wszelkie informacje przestrzenne - takie jak powierzchnia i kubatura obiektu. Przy inwentaryzowaniu obiektów zabytkowych lub przeznaczonych na sprzedaż skanowanie laserowe daje niejako "przy okazji" możliwość szybkiego uzyskania wizualizacji 3D i prezentacji obiektu np. dla potencjalnych nabywców.

ARCHITEKTURA I ZABYTKIbudynki
wnętrza
mała architektura

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE I INŻYNIERYJNEmosty
hale przemysłowe
elementy konstrukcji

DZIEŁA SZTUKIrzeźby
eksponaty muzealne
zabytkowe wyposażenie

MIEJSCA ZDARZEŃzdarzenia drogowe
miejsca przestępstwa
stan robót budowlanych

WYCENA

• Wycenę prac wykonujemy na podstawie wizji lokalnej lub zdjęć i ustaleń z Zamawiającym dotyczących:
- dostępności obiektu
- wymaganego poziomu szczegółowości
- sposobu obróbki i eksportu chmury punktów.
• Standardowe wynagrodzenie za jeden dzień pracy w zakresie skanowania wynosi:  1500-2500 zł  netto. Orientacyjna cena za złożenie chmury punktów całego obiektu ze skanów wykonanych na poszczególnych stanowiskach:  800 - 2000 zł.  (w zależności od ilości skanów).
• W trakcie 1 dnia pracy można zeskanować mniejszy budynek lub większy obiekt o małej liczbie pomieszczeń (np. kościół).

Zrealizowane prace

KONTAKT