31 marca 2017

Prezentacje obiektów architektury

Współpracujemy z historykami architektury, konserwatorami i specjalistami od grafiki 3D. Proponujemy kompleksowe wykonanie skanowania 3D obiektów zabytkowych, wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych, ilustrowanych wizualizacjami pierwotnego wyglądu zabytkowych budowli.
Przykładem prezentacji większego zespołu zabytkowych obiektów jest rekonstrukcja historycznej zabudowy XVI wiecznego Wrocławia wykonana na podstawie Planu Weinerów przez Śląskie Studio Architektury na podstawie badań prof. Jana Kowalskiego z Politechniki Wrocławskiej.