30 marca 2017

Inwentaryzacja kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja elewacji i konstrukcji dachu kościoła wykonana w październiku 2015r na podstawie chmury punktów ze skanowania laserowego była podstawą dla opracowania projektu konserwatorskiego remontu dachu kościoła.